รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.พญ.วิยะดา ปัญจรัก รอง ผอ.คลังเลือดกลาง รพ.ศรีนครินทร์ รศ.ดร.อรทัยเพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมนักศึกษา ภายใต้กิจกรรมโครงการโดยกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่น้ำท่วมนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคและของใช้ที่จำเป็น โดยงบประมาณมหาวิทยาลัยและเงินกองทุนมอดินแดง คลังเลือดกลาง พร้อมสิ่งของที่ได้รับการบริจาคซึ่งได้เปิดรับบริจาคที่อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและคณะหน่วยงานต่างๆที่สมทบในกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต”

โดยจัดทำเป็นถุงยังชีพพร้อมเจลแอลกอฮอล์จากคณะเภสัชศาสตร์ และหน้ากากอนามัยโดย บ.มิสลิลลี่ จำกัด และ น้ำดื่มตราสิงห์ โดยบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด มอบผู้ประสบภัย ณ ตำบลบึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 475 ชุด นอกจากนี้ยังมีสิ่งของบริจาคซึ่งมาจากองค์การนักศึกษา 100 ชุด และจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 475 ชุด รวม 873 ชุด ไปยังบ้านบึงเนียม บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ และ บ้านปากเปือย 

นายณัฐพงศ์ เดชแพง นายกเทศมนตรี ตำบลบึงเนียม นายสวาท แสนส่อง กำนันตำบลบึงเนียม ต้อนรับ จากนั้น รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นผู้แทนกล่าวต่อประชาชนในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะจึงได้เดินทางไปบ้านบึงสวางค์ เพื่อมอบสิ่งของ 241 ชุด บ้านคุยโพธิ์ 85 ชุด ซึ่งมี รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเป็นผู้แทนกล่าวต่อประชาชน และจุดมอบสิ่งสุดท้ายของบ้านปากเปือย มีน้ำท่วมไร่นาที่พักอาศัยมีประชาชนที่เดือดร้อน ออกมารอรับความช่วยเหลือจำนวนมาก

หลังมอบสิ่งของแล้ว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่าถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินการครั้งนี้ว่า “จากที่เราได้รับรู้ถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนชาว จ.ขอนแก่น ที่ถูกน้ำท่วมและจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความผูกพันกับประชาชนอยากช่วยแบ่งเบาปัญหาความเดือดร้อนจึงก่อให้เกิดโครงการที่มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายรวมทั้งนักศึกษาที่จะนำสิ่งของจำเป็นออกมาช่วยเหลือกันเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคโดยในรอบนี้เราสามารถช่วยได้จำนวน 4 หมู่บ้าน ที่พอจะเป็นส่วนช่วยให้กำลังใจแก่ประชาชนในเบื้องต้นสำหรับในระยะยาวนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีอีกหลายคณะวิชาที่พร้อมจะลงมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำลด หากสถานการณ์อุทกภัยยังไม่ดีขึ้นทางมหาวิทยาลัย ก็อาจจะมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีก” 

นายณัฐพงศ์ เดชแพง นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการได้ออกมาต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ชาวตำบลบึงเนียมได้รับความเดือดร้อนแทบทุกครั้งที่มีภาวะน้ำมาก สำหรับในปีนี้เกิดขึ้นถึง 2 ระลอก คาดว่ามีประชาชนเดือดร้อนกว่า 400 ครัวเรือน ต้องขอบคุณที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้รับรู้มองเห็นถึงความเดือดร้อนและได้ระดมความช่วยเหลือออกมาให้กับประชาชนครั้งนี้

นายสวาท แสนส่อง กำนันตำบลบึงเนียม กล่าวหลังจากได้เป็นตัวแทนประชาชนในการรับมอบสิ่งของเพื่อไปแจกจ่ายต่อยังประชาชนในพื้นที่ว่าต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนประชาชนที่มาให้การช่วยเหลือครั้งนี้ ที่ออกมาดูแลจึงฝากความปรารถนาดีมาให้ลูกหลานในการศึกษาหาความรู้ให้สำเร็จตามตั้งใจเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ออกมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย เมื่อคณะเดินทางมาถึงยังจุดมอบสิ่งของบ้านปากเปือยซึ่งมีน้ำท่วมสูงคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา นำโดยรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. ได้นั่งเรือท้องแบนเพื่อเข้าไปเยี่ยมประชาชนและสำรวจความเสียหายของพืชพันธุ์ของประชาชนที่จมน้ำเสียหาย 

ด้าน นายมงคล คำคนซื่อ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นทีมขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาพวกเราเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมเราจึงรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ซึ่งทางนักศึกษาเองก็ได้ริเริ่มโครงการ มข.ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม มาอย่างต่อเนื่องและได้นำสิ่งของไปมอบแล้ว 4 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ออกมาเพื่อทำหน้าที่ส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนและสังคม ทำให้ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับนักศึกษาที่ได้ร่วมโครงการในการคิดวางแผนการทำงานและการทำงานเป็นทีมภายใต้การเรียนรู้ในการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้งานลุล่วง

“สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเรามากคือประสบการณ์ชุมชนที่เราได้มาเห็นความเดือดร้อนและปัญหาที่แท้จริงของประชาชนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราควรได้มีประสบการณ์ตรงจากการได้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่หาไม่ได้จากตำราในห้องเรียน” นายมงคล คำคนซื่อ กล่าว


รายงานพิเศษ : มข.ระดมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อธิการบดีนำบุคลากรนักศึกษาส่งสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจ

TIN TÀI TRỢ